Der var mange flotte udklædninger så Karen-Birgit havde svært ved at vælge de bedste, men skelettet (Lauge) og hot dog (Marius) fik de 2 præmier i år.
Skytte dronning blev Alex og skytte konge blev Jørgen.
Fastelavnsskydningen blev overværet af 25 skytter og pårørende.