Midtfyns Bueklub afholder generalforsamling

Mandag den 17. august

Kl. 19.00

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, således at forslaget kan optages på dagsordenen som selvstændigt punkt og bekendtgøres i indkaldelsen.

Senest mandag den 27. juli 2020.

  

Bestyrelsen